Välkommen!

Brokks hus målsättning är att genom vår öppenvårdsbehandling, mot missbruk- och beroendeproblematik, skapa en trygg och kreativ plats för män över 18 år, där de kan reflektera, bearbeta och hitta sin självständighet och ett meningsfullt liv utan missbruksproblem. Verksamheten har funnits sedan oktober 2001 och bedrivs i ändamålsenliga lokaler i Adolfsberg i södra delen av Örebro.

Verksamhetsbeskrivning
Missbruk leder för många människor till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. I vårt arbete är en prioritet att ge deltagaren stöd till en pro-aktiv tillvaro; vi eftersträvar att han ska uppnå självständighet och autonomi istället för en tillvaro där de befinner sig ”i händerna” på omgivningen. Vår dagliga verksamhet utgår därför från ett väl strukturerat schema. Strukturen är en förutsättning för att ge deltagaren möjlighet att under trygga former identifiera negativa automatiska tankar, beteenden och livsregler vilka vi steg för steg hjälps åt att hitta alternativ till.

Deltagaren deltar efter inskrivning i samtliga aktiviteter på vardagar mellan kl. 09.00- 16.00. Varje dag, efter gemensam frukost, gör vi tillsammans, personal och deltagare, upp en agenda för dagen där vi genom samtal och reflektion tydliggör delaktighet, gemenskap och struktur, vilka är bärande delar i tillfrisknandeatmosfären på Brokks hus.

Av omsorg till såväl våra uppdragsgivare som deltagare, och som en garanti för att Brokks hus är en drogfri plats för positiv förändring, lämnar deltagarna kontinuerligt urinprover. Nykterhet och drogfrihet är den självklara grunden för ett lyckat behandlingsresultat.

Inskrivningstidens längd är individuellt anpassad men måste ge utrymme för det metodiska, tålamodskrävande arbete som möjliggör ett tillfrisknande. Behandling mot beroendesjukdomen är en process som måste stå i relation till de år, kanske tom den största delen av livet, som deltagaren levt med sitt problembeteende.

På Brokks hus har vi behandlingskollegium en gång i veckan där vi ser över behandlingens förlopp. Minst en gång i månaden, och vid behov, följer vi tillsammans med deltagaren upp genomförandeplanen. Behandlingsförloppet, där vi bl a utgår från Proshaska/DiClementes modell för motivationsgrad till förändring, kommuniceras regelbundet med uppdragsgivaren.

Behandlingens utformning är anpassad för att så långt det är möjligt tillmötesgå de individuella behov som föreligger, samtidigt som behandlingsmetodernas evidens, dvs. att metoderna har en hög grad av tillförlitlighet och att de bygger på den bästa tillgängliga, vetenskapliga kunskapen, alltid prioriteras.

Vårt öppenvårdsalternativ för kvinnor heter Hlins hus: https://www.hlinshus.se


220622 Aktuellt antal lediga platser: 4 st

Efter dvärgen Brokk i den nordiska mytologin har vi tagit vårt namn. Brokk smidde kättingen Gleipner av bl a kvinnors skägg, bergens rötter, katters buller, fiskars andedräkt, björnars senor och fåglars spott. Kättingen blev tunn som en sidentråd men klarade av att hålla Fenrisulven fjättrad så det var möjligt att undvika jordens undergång.

Efter dvärgen Brokk i den nordiska mytologin har vi tagit vårt namn. Brokk smidde kättingen Gleipner av bl a kvinnors skägg, bergens rötter, katters buller, fiskars andedräkt, björnars senor och fåglars spott. Kättingen blev tunn som en sidentråd men klarade av att hålla Fenrisulven fjättrad så det var möjligt att undvika jordens undergång.